Bewindvoerder

Ton van den Berg is beschermingsbewindvoerder en daarom is er op deze pagina achtergrondinformatie te vinden voor mensen die te maken hebben met beschermingsbewindvoering.

Richtlijnen en instructies Rechtspraak voor bewindvoerders

Regelmatig worden er door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & Toezicht (LOVCK&T) van de Rechtspraak richtlijnen en instructies opgesteld voor bewindvoerders.

Nieuwsbrieven Rechtbank Rotterdam voor bewindvoerders

Jaarlijks wordt door de Rechtbank Rotterdam een nieuwsbrief opgesteld voor bewindvoerders.

Met name de eerste nieuwsbrief bevat een alinea die ik bijzonder van belang vind voor bewindvoerders en hun cliënten. Het gaat over het doorstorten van Kindgebonden Budget en Kinderbijslag:
Alle inkomsten van een rechthebbende vallen onder het beheer van de bewindvoerder. Het is vervolgens aan de bewindvoerder om ervoor te kiezen dat toeslagen rechtstreeks naar de leefgeldrekening van de rechthebbende gaan of dat deze toeslagen op de beheerrekening blijven staan. Overmaken op de leefgeldrekening zal alleen het geval zijn indien geen sprake is van problematische schulden. De bewindvoerder blijft in alle gevallen verantwoordelijk ten aanzien van voornoemde kinderbijslag en toeslagen.
Heb het nog niet meegemaakt, maar ik ben oprecht benieuwd of de kantonrechter de bewindvoerder ook tijdens de zitting steunt als hierover een dispuut is ontstaan met een cliënt en de rechter een klacht moet behandelen.

Wetteksten Burgerlijk Wetboek over bewindvoering

Belangrijk zijn natuurlijk ook de wetteksten in het Burgerlijk Wetboek over bewindvoering.

eigen documenten

Ton van den Berg heeft zelf ook een aantal documenten gemaakt.