Detentie en toeslagen

Op deze pagina heeft bewindvoerder Ton van den Berg voor zichzelf en mogelijk ook voor anderen informatie verzameld over de gevolgen van detentie van een cliënt of de toeslagpartner van een cliënt voor de Toeslagen van die cliënt. Hoewel er alles aan is gedaan om fouten te voorkomen, kunnen aan deze pagina geen rechten worden ontleend.

Zorgtoeslag

Afhankelijk van de persoonlijke situatie zijn er verschillende gevolgen voor de zorgtoeslag:

Cliënt woont alleen, of krijgt alleen zorgtoeslag voor zichzelf.

Tijdens de detentie wordt er geen zorgtoeslag uitbetaald. Is de cliënt het volgende jaar ook nog gedetineerd? Dan wordt de zorgtoeslag stopgezet.

Cliënt woont niet alleen en wordt gedetineerd.

Krijgt cliënt samen met een toeslagpartner zorgtoeslag en staat deze op naam van de cliënt? Dan wordt de zorgtoeslag gestopt. De toeslagpartner kan deze toeslag voor zichzelf aanvragen.
Krijgt de cliënt samen met een toeslagpartner zorgtoeslag en staat deze op naam toeslagpartner? Dan krijgt de toeslagpartner voortaan de helft van de normale zorgtoeslag voor iemand met een toeslagpartner. Het inkomen van de cliënt telt wel mee voor het bepalen van de hoogte van de toeslag.

Cliënt woont niet alleen en toeslagpartner wordt gedetineerd.

Dan krijgt cliënt voortaan de helft van de normale zorgtoeslag voor iemand met een toeslagpartner. Inkomen toeslagpartner telt wel mee voor het bepalen van de hoogte van de toeslag.

Huurtoeslag

Is cliënt korter dan een jaar gedetineerd en blijft cliënt op het oude woonadres ingeschreven staan? Dan heeft de detentie geen gevolgen. Cliënt houdt gewoon huurtoeslag.

Duurt de detentie langer dan een jaar? Dan zijn er wel gevolgen voor de huurtoeslag. Welke precies, hangt af van wie er gedetineerd is.

Huurtoeslag als cliënt zelf langer dan een jaar gedetineerd is.

Staat de toeslag op naam cliënt? Cliënt heeft na een jaar detentie geen recht meer op huurtoeslag. Cliënt moet zelf de toeslag stopzetten met Mijn toeslagen. Heeft cliënt een toeslagpartner of medebewoner? Die kan daarna toeslag voor zichzelf aanvragen. Het huurcontract moet dan wel op zijn naam staan.

Staat de toeslag niet op naam cliënt? De aanvrager van de toeslag kan ons na een jaar vragen om cliënt niet langer mee te laten tellen voor de huurtoeslag.

Huurtoeslag als toeslagpartner of medebewoner cliënt langer dan een jaar gedetineerd is.

Staat de toeslag op naam van toeslagpartner of medebewoner cliënt? Betrokkene heeft na een jaar detentie geen recht meer op huurtoeslag. Betrokkene moet dan zelf de toeslag stopzetten met Mijn toeslagen. Cliënt kan daarna toeslag voor zichzelf aanvragen. Het huurcontract moet dan wel op naam cliënt staan.

Staat de toeslag op naam cliënt? Cliënt kan ons na een jaar vragen om uw toeslagpartner of medebewoner niet langer mee te laten tellen voor de huurtoeslag.

Kinderopvangtoeslag

Als cliënt of toeslagpartner cliënt gedetineerd wordt, heeft cliënt geen recht meer op kinderopvangtoeslag. Cliënt voldoet dan niet meer aan de voorwaarden. Want cliënt of toeslagpartner cliënt werkt niet meer, of volgt geen traject naar werk, een inburgeringscursus of een opleiding meer. Cliënt moet de toeslag stopzetten.

Soms kan cliënt van de gemeente een bijdrage in de kosten voor kinderopvang krijgen. Bijvoorbeeld als de opvang nodig is om sociale of medische redenen. Informeer bij de gemeente naar de voorwaarden.

Kinderopvangtoeslag als cliënt werkte voordat cliënt gedetineerd werd?

Dan kan cliënt nog 3 maanden kinderopvangtoeslag krijgen vanaf de 1e dag dat cliënt niet meer werkt.

Kinderopvangtoeslag als cliënt een traject volgde, studie of inburgeringscursus

Heeft de cliënt in die periode minder opvanguren afgenomen dan waar cliënt recht op hebt? Dan mag cliënt deze uren gebruiken tot aan het einde van het jaar. Cliënt moet de toeslag stopzetten als de uren waar cliënt recht op heeft, op zijn.

Kindgebonden budget

Krijgt cliënt kindgebonden budget en wordt cliënt of toeslagpartner cliënt gedetineerd? Dan blijft cliënt recht houden op kindgebonden budget zolang cliënt ook kinderbijslag krijgt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Krijgt cliënt geen kinderbijslag meer? Dan heeft cliënt ook geen recht meer op kindgebonden budget.

terug naar pagina bewindvoering

(pagina gemaakt op 1 maart 2020; pagina bijgewerkt op 11 maart 2020)