Zoon wordt 18 jaar, moet de ouder de premie betalen voor het kind?

Op deze pagina heeft bewindvoerder Ton van den Berg voor zichzelf en mogelijk ook voor anderen informatie verzameld over de te betalen zorgpremie voor kind dat volwassen wordt. Hoewel er alles aan is gedaan om fouten te voorkomen, kunnen aan deze pagina geen rechten worden ontleend.

Zoon is 18 jaar geworden. Hij heeft vóór zijn achttiende verjaardag een brief gekregen van zijn verzekeraar. In de brief staat onder andere dat als hij geen actie onderneemt, hij verzekerd blijft bij zijn ouders en ook hetzelfde pakket houdt, inclusief de aanvullende verzekering. Zoon heeft na deze brief niks van zich laten horen. Hij is daarom door de verzekeraar bijgeschreven op de polis van zijn vader. Vader is het er niet mee eens dat hij de premie voor zijn zoon moet betalen.

De verzekeraar houdt vader verantwoordelijk voor de premiebetaling
De verzekeraar stelt dat vader als verzekeringsnemer verantwoordelijk is voor het betalen van de premies. De verzekeraar vordert onder meer € 1.085,50 in verband met niet betaalde premie voor de zoon. De vraag is of de vader verantwoordelijk is voor de te betalen premie van de zoon. Het hof Den Bosch oordeelt als volgt.

De uitspraak van het hof
De verzekeraar geeft aan dat het een gebruikelijke gang van zaken is om een meerderjarige bij te schrijven op de polis. Het hof oordeelt dat dit niet betekent dat daarvoor toestemming is gegeven. Ondanks dat de verzekeraar dit dus gebruikelijke gang van zaken vind, leidt dit niet tot verplichting tot betaling van de premie door de ouder. De verzekeraar stelt in de brief onder andere dat zoon vanaf zijn 18e zelfstandig verzekerd is. Het hof vindt dat de zoon zelf verantwoordelijk is voor betaling van de premie.

bron: https://www.zorgverzekeringslijn.nl/casus/zoon-wordt-18-jaar-moet-de-ouder-dan-de-premie-betalen-voor-het-kind/

terug naar pagina bewindvoering

(pagina gemaakt op 14 januari 2020)