Dialoog brengt geluk

Als kandidaat nr. 7 bij de verkiezingen voor de Wijkraad Katendrecht/Wilhelminapier heb ik 7 speerpunten die ik op deze pagina graag wil toelichten:

 1. Dialoog over alle zaken die spelen in een wijk waar echt iedereen meetelt en meedoet:
  We leven op een kluitje en ieder (bewoner, ondernemer, bezoeker) heeft zijn wensen voor een fijne leefomgeving. Wat zou het mooi zijn als in een dialoog wordt vastgesteld dat die wensen op elkaar worden afgestemd en niemand een hekel heeft aan de ander.
 2. logo Deelgemeente FeijenoordDialoog (participatie) in de ontwikkelingsfase en tijdens de uitvoering bij (bouw)plannen voor de wijk:
  Al in 2010 heeft de toenmalige Deelraad van Feijenoord een Participatienota 2010-2014 vastgesteld waarin wordt opgeroepen om tijdig (en dus bij de planvorming) te beginnen met de participatie en dat de participatie door blijft gaan tijdens de uitvoering.
   
 3. Dialoog met bewoners en ondernemers over gemeenschappelijke belangen:
  Bewoners en ondernemers hebben soms belangen die conflicterend zijn, te denken valt aan geluidsoverlast, hinder van vrachtwagens enz. Alleen maar klachtenprocedures opstarten bij de DCMR, politie en/of gemeente werkt contraproductief. Het is veel beter om gezamenlijk te komen tot breedgedragen oplossingen.
 4. Dialoog met al diegenen die overlast verzorgen; (pas) als de dialoog niet werkt is er handhaving:
  Waarom zetten mensen afval bij de containers en bellen ze niet naar 14010? Waarom gooien mensen etensresten in de tuin? Realiseren zij zich niet dat een rattenplaag daarvan het gevolg kan zijn? In een respectvolle dialoog kunnen we hopelijk duidelijk maken dat alle bewoners samen verantwoordelijk zijn voor een schone leefomgeving.
 5. (illegaal) parkeren op de Paul Nijghkade achter Fenix Food FactoryDialoog over eerlijke betaalbare verdeling parkeerplaatsen:
  In heel de wijk geldt betaald parkeren van vroeg in de morgen tot ‘s-avonds laat. Nog steeds is niet iedereen ervan overtuigd dat dit nodig is. Daarnaast zijn er plekken waar gratis en/of verkeerd wordt geparkeerd. In goed overleg moet er een eerlijke betaalbare verdeling komen van de beschikbare parkeergelegenheden.
 6. Dialoog met Burgemeester, Wethouders en Gemeenteraad over plannen voor de Kaap, de Pier en “ons” deel van de Kop:
  De afgelopen periode hebben er de nodige zaken gespeeld op Katendrecht, de Wilhelminapier en “ons” deel van de Kop van Zuid. Echter niet één keer is er een politiek verantwoordelijke langs geweest om een toelichting te geven. Dit moet de komende jaren anders.
 7. Yes you canDialoog met u over uw goede ideeën:
  Ook u heeft goede ideeën en die wil ik graag horen en graag samen met u realiseren. Om de dialoog extra kans te geven is een goede samenwerking van de Wijkraad met Buurt Bestuurt en Buurtpreventie essentieel.

 

U kunt ervan op aan dat ik me de komende jaren zo goed als mogelijk zal inzetten voor de bewoners van de Kaap, de Wilhelminapier en “ons deel” van de Kop van Zuid.

 
Terug naar pagina Wijkraad.

Print Friendly, PDF & Email