Proclaimer

Proclaimer: Deze webstek is eigendom van Ton van den Berg.

Geen rechten te ontlenen aan inhoud webstek

Hoewel er alles aan is gedaan om na te gaan of de informatie die wordt gegeven op deze webstek correct is, kunnen aan de teksten op deze webstek geen rechten worden ontleend.

Privacy en cookies

Om deze webstek te verbeteren worden door Google Analytics gegevens verzameld. Het gaat onder meer om het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina’s u heeft bezocht. Wilt u niet dat Google Analytics gegevens over uw surfgedrag verzamelt, installeer dan de Google Analytics Opt-out Add-on.
Daarnaast plaatsen WordPress, Yoast, Jetpack, Akismet, Facebook en Twitter mogelijk ook cookies om integratie met hun diensten mogelijk te maken. IP-adressen en cookies worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, niet op deze webstek noch op websteks van derden.

Auteursrecht

Alle foto’s op deze webstek zijn eigendom van Ton van den Berg. Gebruik daarvan op andere websteks is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van Ton van den Berg.
Alle overige plaatjes zijn gevonden op het internet en volgens mij publiek eigendom. Stuur mij een bericht indien dit niet zo is.

Advertenties

Eventueel getoonde advertenties op deze webstek zijn buiten de invloed (en toestemming) van de maker en beheerder geplaatst. De eigenaar van deze webstek, Ton van den Berg, aanvaardt (daarom) geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze teksten.

Contact met eigenaar webstek

Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande zaken of wilt u iets anders melden of vragen, stuur dan een mail naar contact(at)bergac(dot)com om met mij in contact te komen.