Uitdagingen voor de wijken Katendrecht en Wilhelminapier

Zowel op de Kaap, op de Wilhelminapier als in ons deel van de Kop van Zuid zijn er een aantal uitdagingen waar ik als lid van de Wijkraad aandacht wil blijven besteden:

  • Parkeren op de Paul Nijghkade (achter Fenix Food Factory) zonder te betalen is niet eerlijkEr is een schaarste aan parkeerplaatsen, die gewild zijn bij zowel bewoners, ondernemers, werkenden en de bezoekers. Bij ontwikkelingen ziet de Wijkraad erop toe dat er een eerlijke verdeling is van het schaarse aantal parkeerplekken, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de bewoners, de ondernemers, de werkenden en de bezoekers;
  • Er zijn nog steeds veel ver- en nieuwbouwontwikkelingen. De Wijkraad ziet er op toe dat voor iedere ontwikkeling vroegtijdig bewonersparticipatie wordt georganiseerd door de ambtenaren van het Cluster Stadsontwikkeling;
  • Hoewel onze wijken in het wijkprofiel van Rotterdam betere scores hebben dan de meeste andere wijken op Zuid, zijn er ook in onze wijken nog steeds voldoende sociale uitdagingen (drugsoverlast, vroegtijdig schoolverlaten, (school)sportvoorzieningen, (geestelijke) gezondheidszorg, culturele ontwikkelingen enz.) voor het welzijnswerk en de ambtenaren van het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling;
  • Bij grote evenementen en in de zomer bij het aanmeren van cruiseschepen is de bereikbaarheid van onze wijken een steeds terugkerend aandachtspunt voor het Cluster Stadsbeheer, om calamiteiten te voorkomen mag de aandacht hiervoor niet verslappen.
  • Verkeerd aangeboden afval in de AtjehstraatHoewel Buurtpreventie er zeker voor heeft gezorgd dat er minder huisvuil verkeerd wordt aangeboden, is er nog steeds de nodige overlast van zwerfafval, verkeerd aangeboden afval en ongedierte. Ook de komende jaren zijn voorlichtingscampagnes nodig en moet, in samenwerking met Stadsbeheer en mogelijk het Welzijnswerk de dialoog met bewoners worden gezocht. Mocht dat niet werken moet Stadsbeheer worden gevraagd om desnoods intensiever te handhaven.
  • Met name op de Wilhelminapier, maar ook elders is er nog steeds veel te weinig groen of het moet zijn de groene aanslag op de kades. Behalve de zorg voor goed onderhoud, eventueel samen met de bewoners. is het gezien alle nog op stapel staande ontwikkelingen ook van belang om Stadsbeheer uit te laten zoeken of er in onze wijken openbaar groen plekken zijn die zich lenen om zich verder te ontwikkelen naar een meer natuurlijk karakter.
  • Onze wijken hebben de ambitie om zich nog verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijk (groot)stedelijk havengebied,
    waar wonen en bedrijvigheid hand in hand gaan. De (nieuwe) voorzieningen passen bij de behoefte van de bewoners, ondernemers en werkenden en zij versterken elkaar. In de regelgeving moet zeker op bestaande (historische) horecalocaties, de horeca-ondernemers op een eerlijke wijze (dus zonder oneerlijke concurrentie op basis van de te verlenen vergunningen) de ruimte worden geboden om zich aan te kunnen passen naar de behoeften van de markt.

 
Terug naar pagina Wijkraad.

Print Friendly, PDF & Email