Werkwijze Ton in de Wijkraad

Net als bij mijn werk als beschermingsbewindvoerder zal ik, als ik word gekozen in de Wijkraad, handelen in de geest van de richtlijnen van de ‘Yokohama Declaration’:

  • Ik ben te allen tijde eerlijk, oprecht en te goeder trouw;
  • In al mijn handelen probeer ik het beste belang van de bewoners van de Kaap, de Wilhelminapier en “ons deel” van de Kop van Zuid te realiseren;
  • Ik respecteer zo veel als mogelijk de wensen, waarden en overtuigingen van de bewoners;
  • Ik respecteer de burger- en mensenrechten van de bewoners;
  • Ik probeer de bewoners actief te ondersteunen bij het vinden van hulp en ondersteuning;
  • Ik trek geen voordeel uit mijn positie als vertegenwoordiger;
  • Ik bevorder dat dat bewoners actief betrokken zijn en meedoen met activiteiten die voor hen worden georganiseerd.

 
Terug naar pagina kandidatuur Wijkraad.

Print Friendly, PDF & Email